Điều gì sẽ xảy ra khi có quá nhiều khói, khí độc thải vào không khí ?

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Điều gì sẽ xảy ra khi có quá nhiều khói, khí độc thải vào không khí ?

Điều gì sẽ xảy ra khi có quá nhiều khói, khí độc thải vào không khí ?

a) Không khí trở nên nặng hơn.

b) Không khí bị ô nhiễm.

c) Không khí chuyển động

d) Không khí bay cao

Trả lời:

Chọn b:  Không khí bị ô nhiễm.

Các bài liên quan