Điện mà các đồ dùng, máy móc đó được sử dụng được lấy từ đâu?

Bình chọn:
4.1 trên 18 phiếu

Điện mà các đồ dùng, máy móc đó được sử dụng được lấy từ đâu?

Điện mà các đồ dùng, máy móc đó được sử dụng được lấy từ đâu?

Trả lời:

Điện mà các đồ dùng, máy móc đó được sử dụng được lấy từ nhà máy phát điện, pin, máy phát điện, ac-quy,...

Các bài liên quan