Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Bình chọn:
4.9 trên 101 phiếu