Bài 42. Địa lí tỉnh thành phố (Tiếp theo)

Bình chọn:
4.8 trên 105 phiếu
  • Dân cư và lao động

    Dân cư và lao động

    Gia tăng dân số- Số dân.- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm.

  • Kinh tế

    Kinh tế

    Tình hình phát triển kinh tế trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời kì Đổi mới. Sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế. Thế mạnh kinh tế của tỉnh (thành phố).

Bài viết được xem nhiều nhất