Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng vật liệu nào ?

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng vật liệu nào ?

Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng vật liệu nào ?

Trả lời:

a) Đồng                             b) sắt            c) Đá vôi                          d) Nhôm.

Chọn C: đá vôi

Các bài liên quan