Để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hoả người ta sử dụng vật liệu nào ?

Bình chọn:
3.7 trên 26 phiếu

Để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hoả người ta sử dụng vật liệu nào ?

Để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hoả người ta sử dụng vật liệu nào ?

a) Nhôm              b) Đồng                  c) Thép                              d) Gang

Trả lời:

Chọn C: Thép

Các bài liên quan