Để dệt thành vải may quần, áo, chăn, màn người ta sử dụng vật liệu nào ?

Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

Để dệt thành vải may quần, áo, chăn, màn người ta sử dụng vật liệu nào ?

Để dệt thành vải may quần, áo, chăn, màn người ta sử dụng vật liệu nào ?

Trả lời:

a) Tơ sợi                        b) Cao su                       c) Chất dẻo

Trả lời:

Chọn a: tơ sợi

Các bài liên quan