Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Bình chọn:
4.7 trên 96 phiếu