Đặt câu với những từ dưới đây

Bình chọn:
4.8 trên 23 phiếu

c) Quê cha đất tổ. (Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội là quê cha đất tổ của anh ấy.) d) Nơi chôn nhau cắt rốn. (Phú Thọ là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi.)

a)  Quê hương.

Hà Tây là quê hương của tôi.

b)  Quê mẹ.

Quê mẹ của tôi là Hưng Yên.

c)  Quê cha đất tổ.

Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội là quê cha đất tổ của anh ấy.

d)  Nơi chôn nhau cắt rốn.

Phú Thọ là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan