Dân số già dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế - xã hội ?


Dân số già làm dân số mất cơ cấu ở

Trả lời:

Dân số già làm dân số mất cơ cấu ở độ tuổi lao động dẫn đến đất nước chậm phát triển..

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu