Dân số già dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế - xã hội ?

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Dân số già làm dân số mất cơ cấu ở

Trả lời:

Dân số già làm dân số mất cơ cấu ở độ tuổi lao động dẫn đến đất nước chậm phát triển..

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan