Dân cư và xã hội


Nước Đức là nhà nước liên bang (gồm 16 bang).

Dân cư và xã hội 

Nước Đức là nhà nước liên bang (gồm 16 bang). So với các nước trên thế giới, người dân Đức có mức sống cao. Cơ cấu dân số già, tỉ suất sinh vào loại thấp nhất châu Âu, dân số tăng chủ yếu do nhập cư (khoảng 10% dân số là người nhập cư. trong đó nhiều nhất là người Thổ Nhĩ Kì và người I-ta-li-a). Chính phủ Đức rất khuyến khích việc lập gia đình, sinh nhiều con và dành nhiều ưu tiên, trợ cấp xã hội cho những người có gia đình và nhất là gia đình đông con. Giáo dục. đào tạo được chú trọng đầu tư.

Hãy nêu một số nét nổi bật trong dân cư - xã hội của CHLB Đức.

Trả lời :

Một số nét nổi bật trong dân cư - xã hội của CHLB Đức :

- Nước Đức là nhà nước liên bang (gồm 16 bang).

- Người dân CHLB Đức có mức sống cao.

- Cơ cấu dân số già, tỉ suất sinh vào loại thấp nhất châu Âu, dân số tăng chủ yếu là do nhập cư.

 

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu