Dân cư và lao động


Gia tăng dân số- Số dân.- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm.

1. Gia tăng dân số
- Số dân.
- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm.
- Gia tăng cơ giới.
- Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới biến động dân số.
- Tác động của gia tăng dân số tới đời sống và sản xuất.
2. Kết câu dân số
- Đặc điểm kết cấu dân số : kết cấu dân số theo giới tính, kết cấu dân số theo
độ tuổi, kết cấu dân số theo lao động, kết cấu dân tộc.
- Ảnh hưởng của kết cấu dân số tới phát triển kinh tế - xã hội.
3. Phân bố dân cư 2.I
- Mật độ dân số. a) I
- Phân bố dân cư. Những biến động trong phân bố dân cư.
- Các loại hình cư trú chính.
4. Tình hình phát triển văn hoá, giáo dục, y tế
- Các loại hình văn hoá dân gian. Các hoạt động văn hoá truyền thống,...
- Tình hình phát triển giáo dục : số trường, lớp, học sinh,... qua các năm ; chất lượng giáo dục,..
- Tình hình phát triển y tế : số bệnh viện, bệnh xá, cán bộ y tế,... qua các năm ; hoạt động y tế của tỉnh (thành phố),...

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu