Dân cư châu Á thuộc nhiều chủng tộc


Các luồng di dân và việc mở rộng giao lưu đã dẫn đến sự hợp huyết giữa...

Quan sát hình 5.1, em hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào ? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở những khu vực nào ?

Các luồng di dân và việc mở rộng giao lưu đã dẫn đến sự hợp huyết giữa người thuộc các chủng tộc, các dân tộc trong mỗi quốc gia. Họ chung sống bên nhau và cùng góp sức xây dựng quê hương đất nước.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu