• Câu 1, câu 2, câu 3 trang 205 sgk sinh lớp 8

    Câu 1, câu 2, câu 3 trang 205 sgk sinh lớp 8

    Câu 1. AIDS là gì ? Nguyên nhân dẫn tới AIDS là gì ? Câu 2. Kể những con đường lây nhiễm HIV/AIDS. Câu 3. Phòng tránh bị lây nhiễm HIV bằng cách nào ? Có nên cách li người bệnh để khỏi bị lây nhiễm không ?