Đặc điểm phân bố dân cư


a) Phân bố dân cư không đều trong không gian

a) Phân bố dân cư không đều trong không gian

Theo thống kê năm 2005, trên Trái Đất có 6477 triệu người, mật độ dân số trung bình là 48người/ km

Bảng 24.1. PHÂN BỐ DÂN CƯ THEO CÁC KHU VỰC NĂM 2005

Số thứ tự

Khu vực

Mật độ dân số (người/ km2)

Số thứ tự

Khu vực

Mật độ dân số (người/ km2)

1

Bắc Phi

23

10

Đông Á

131

2

Đông Phi

43

11

Đông Nam Á

124

3

Nam Phi

20

12

Tây Á

45

4

Tây Phi

45

13

Trung- Nam Á

143

5

Trung Phi

17

14

Bắc Âu

55

6

Bắc Mĩ

17

15

Đông Âu

93

7

Ca-ri-bê

166

16

Nam Âu

115

8

Nam Mĩ

21

17

Tây Âu

169

9

Trung Mĩ

60

18

Châu Đại Dương

4

 b) Biến động về phân bố dan cư theo thời gian

Bảng 24.2. TỈ TRỌNG PHÂN BỐ DÂN CƯ THEO CÁC CHÂU LỤC, THỜI KÌ 1650-2005 (%)

Các châu lục

1650

1750

1850

2005

Á

53,8

61,5

61,1

60,6

Âu

21,5

21,2

24,2

11,4

2,8

1,9

5,4

13,7

Phi

21,5

15,1

9,1

13,8

Đại Dương

0,4

0,3

0,2

0,5

Toàn thế giới

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu