Đặc điểm đô thị hóa

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Quá trình đô thị hóa thể hiện ở ba đặc điểm chính sau đây

Quá trình đô thị hóa thể hiện ở ba đặc điểm chính sau đây:

a) Dân cư có xu hướng tăng nhanh

Bảng 24.3. TỈ LỆ DÂN CƯ THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔNG THỜI KÌ 1900- 2005 (%)

Khu vực

1900

1950

1970

1980

1990

2005

Thành thị

13,6

29,2

37,7

39,6

43,0

48,0

Nông thôn

86,4

70,8

62,3

60,4

57,0

52,0

Toàn thế giới

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 b) Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn

Số lượng các thành phố có số dân trên 1 triệu người ngày càng nhiều. Hiện nay trên thế giới có trên 270 thành phố từ 1 triệu dân trở lên, 50 thành phố có số dân từ 5 triệu trở lên.

c) Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị 

Quá trình đô thị hóa làm cho lối sống của dân cư nông thôn nhích gần lối sống thành thị nhiều mặt.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan