Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang

Bình chọn:
4.7 trên 79 phiếu
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 38 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 38 sgk sinh học 7

    Câu 1: Cấu tạo của Ruột khoang sống bám và Ruột khoang bơi lội tự do có đặc điếm gì chung?Câu 2: Em hãy kế tên các đại diện cua Ruột khoang có thể gặp ở địa phương em?Câu 3*: Để đố phòng chất độc khi tiếp xúc với một số động vật ngành Ruột khoang phải có phương tiện gì?