Đá vôi có thể dùng để làm gì?

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Đá vôi có thể dùng để làm gì?

Đá vôi có thể dùng để làm gì?

Trả lời:

- Đá vôi được dùng để lát đường, xây nhà, nung vôi, sản xuất xi măng, tạc tượng, làm phấn viết,...

Các bài liên quan