• Bài 1, 2 trang 158 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2 trang 158 sgk sinh học 7

    Câu 1: Phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính “bú” sữa của con sơ sinh.Câu 2: Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của thú mỏ vịt và kanguru thích nghi với đời sống của chúng.