• Bài 1, 2 trang 161 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2 trang 161 sgk sinh học 7

    Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sông bay.Câu 2: Trình bày đặc điểm Gấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống trong nước.