Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào ?

Bình chọn:
3.2 trên 9 phiếu

Tổ chức của Đảng được củng cố và phát triển.

- Tổ chức của Đảng được củng cố và phát triển.
- Tập hợp, xây dựng, giáo dục được đội quân chính trị của quần chúng gồm hàng triệu người từ thành thị đến nông thôn.
- Bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ cách mạng đông đảo, dày dạn trong đấu tranh, có nhiều kinh nghiệm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan