Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm


Mặc dù là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị rơi vào tình trạng thuộc địa nhưng trên thực tế nước Xiêm.

Mặc dù là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị rơi vào tình trạng thuộc địa nhưng trên thực tế nước Xiêm cũng không giữ được trọn vẹn nền độc lập của mình và phải phụ thuộc về nhiều mặt vào thực dân Anh và Pháp. Sự bất mãn của các tầng lớp trong xã hội đối với chế độ quân chủ Ra-ma VII ngày một tăng lên.

Mùa hè năm 1932, một cuộc cách mạng đã nổ ra ở Thủ đô Băng Cốc dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản, đứng đầu là Pha-nô-mi-ông.

Pha-nô-mi-ông là thủ lĩnh Đảng Nhân dân, linh hồn của cách mạng năm 1932, Ông chủ trương thực hiện các cải cách tư sản về kinh tế-xã hội. Tuy nhiên , ông không đi tới một nền dân chủ triệt để, mà chủ trương duy trì ngôi vua cùng với sự thiết lập nghị viện, xây dựng chế độ quân chủ lập hiến.

Hình 42. Pha-nô-mi-ông (1900-1983)

Cách mạng năm 1932 đã thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến, tạo điều kiện cho việc tiến hành các cải cách theo hướng tư sản, mở ra một thời kì phát triển mới của Xiêm.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu