Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài cùng vui chơi

    Soạn bài cùng vui chơi

    Câu 1. Bài thơ tả hoạt động gì của học sinh.Câu 2. Học sinh chơi vui và khéo léo ra sao .Câu 3.Vì sao nói "Chơi vui, học càng vui" .

  • Luyện từ và câu trang 85 sgk tiếng việt 3

    Luyện từ và câu trang 85 sgk tiếng việt 3

    Câu 1. Trong các câu thơ sau, cây cối và sự vật tự xưng là gì ? Cách xưng hô ấy có tác dụng gì.Câu 2. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Để làm gì ? và gạch dưới các bộ phận đó.Câu 3. Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than để điền vào các ô trống .

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn