Cộng hai số nguyên cùng dấu.

Bình chọn:
4.3 trên 54 phiếu