Con người sử dụng năng lượng nước chảy trong những việc gì?


Con người sử dụng năng lượng nước chảy trong những việc gì?

Con người sử dụng năng lượng nước chảy trong những việc gì?

Trả lời:

Năng lượng nước chảy thường dùng để chuyên chở hàng hoá xuôi dòng nước ; làm quay bánh xe nước đưa nước lên cao ; làm quay tua-bin của các máy phát điện ở nhà máy thuỷ điện.