Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?


Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?

Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?

Trả lời:

+ Hình 1: Con người phá rừng lấy đất canh tác, trồng các cây lương thực, cây ăn quả hoặc các cây công nghiệp.

+ Hình 2: Phá rừng lấy gỗ để xây nhà, đóng đồ đạc hoặc dùng vào nhiều việc khác.

+ Hình 3: Phá rừng để lấy chất đốt.

+ Hình 4: Rừng còn bị tàn phá do những vụ cháy rừng.