Communication and culture trang 26 Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

1. Read the text about dating around the world, and complete the information in the table below the correct pictures on page 23

COMMUNICATION

1. Listen to Hung’s opinions about online friends. Answer the questions. (Hãy nghe kiến của Hùng về những người bạn quen trên mạng, rồi trả lời câu hỏi)

Click tại đây để nghe:

* Lời trong bài nghe

Well, there are many advantages of having online friends. First, they can be anywhere in the world, so I can learn about different cultures and lifestyles. Distance does not matter, as all I need is a computer. Second, I can contact them whenever I wish - as long as they are online, and I can the conversation easily when I have other things to do. What's more. I can save a lot of money as there'll be no dinners, parties or get-togthers. I don't have to spend money on things like food and drinks or cinema tickets. Most importantly, I can quickly end a relationship when I don't feel comfortable with the person any more.

Answer

1. Hung can have more knowledge of different cultures and lifestyles because his online friends come from different places around the world.

2. He can contact his friends whenever he wants as long as they are online.

3. Because he doesn't have lo spend money on dinners, parties, or cinema tickets.

4. The most important benefit of having online friends is that he can end a relationshir quickly.

5. Sometimes he doesn't know for sure who these friends really are, as they may not use their real names.

2. Discuss the following questions in groups. (Thảo luận những câu hỏi dưới đây theo nhóm.

Câu trả lời tùy thuộc ý kiến học sinh 

CULTURE 

1. Read the text about dating around the world, and complete the information in the table below the correct pictures on page 23. (Đọc đoạn văn nói về việc hẹn hò trên thế giới rồi tìm thông tin cần thiết vào bảng ứng với những bức tranh đúng ở trang 23.)

 

Picture a

Picture b

Picture c

Kinds of dating

online dating

speed dating

group dating

Where

US

Singapore

Europe and Australia

2. Read the text on page 22 again. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick (✓) the correct boxes. (Đọc lại đoạn văn ở trang 22 rồi trả lời xem những lời phát biểu dưới đây là đúng (T), sai (F), hay không có thông tin (NG), sau đó đánh dấu (✓) vào ô đúng.)

 

 

T

F

NG

1.

Group dating helps people feel more at ease.

 

 

2.

Australian people don't like one-to-one dating.

 

 

3.

The Singaporean government encourages young people to take part in dating events.

 

 

4.

One-to-one dating is not popular in Singapore.

 

 

5.

Online dating is popular in the United States because it does not cost too much money.

 

 

6.

People using the "online dating assistant" service need to communicate by email before meeting face to face.

 

 

3. Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh.) 

Are group dating, speed dating and online dating popular in Viet Nam? Why or why not? 

* Câu trả lời tùy thuộc học sinh 

Dịch bài:

Việc hẹn hò trên thế giới 

Có mối quan hệ tình cảm với một người nào đó là rất quan trọng với mọi người trên khắp thế giới. Tuy nhiên việc hẹn hò giữa nền văn hóa này với nền văn hóa khác cũng khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ. 

Hẹn hò theo nhóm là phổ biến trong giới trẻ ở châu Âu và nước Úc. Những nhóm người lên đến 30 người cùng nhau tham gia vào những sự kiện như đi cắm trại, hoặc dự tiệc. Điều này được xem là một cách an toàn khi ở bên nhau, giúp giảm nhẹ sự căng thẳng vì mọi người cảm thấy thoải mái hơn khi ở giữa bạn bè trước khi quyết định đi đến một cuộc hẹn một đối một. 

Ở Singapore, vì nhiều bạn trẻ còn độc thân nên chính phủ đã luôn cố gắng hết sức động viên họ tham gia vào các cuộc hẹn hò. Những dịch vụ hẹn hò đã xuất hiện tư vấn cho những người độc thân. Một trong những kiểu hẹn hò này là hẹn hò tốc độ (chóng vánh) mà ở đó những người độc thân chỉ dành vài phút nói chuyện với một người trước khi đi gặp người kế tiếp. 

Việc hẹn hò trên mạng là cách ghép đôi thường gặp ở Mỹ. Những công ty môi giới hẹn hò trên mạng ngày nay đã đưa ra loại dịch vụ gọi là "trợ lý hẹn hò trên mạng" nhằm giúp những người bận rộn tìm bạn tình. Người trợ lý giúp khách hàng của mình lập ra lý lịch trích ngang, chọn lựa người ghép đôi có triển vọng rồi sau đó gửi vài lá thư điện tử đến người có khả năng phù hợp cho đến khi cả hai người đồng ý đến gặp trực tiếp.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 11 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan