Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

 • Kể chuyện cóc kiện trời

  Kể chuyện cóc kiện trời

  Dựa vào tranh minh hoạ, kể lại một đoạn truyện Cóc kiện Trời theo lời của một nhân vật trong truyện.Kể lại đoạn 2 theo lời của Cóc :

 • Soạn bài cóc kiện trời

  Soạn bài cóc kiện trời

  Câu 1. Vì sao Cóc phải kiện Trời ?Câu 2. Cóc sắp xếp đội ngũ thế nào trước khi đánh trống ?Câu 3. Kể lại cuộc chiến giữa hai bên.Câu 4. Sau cuộc chiến, thái độ Trời ra sao ?Câu 5. Theo em, Cóc có các điểm gì đáng khen ?

 • Chính tả cóc kiện trời

  Chính tả cóc kiện trời

  Câu 1. Nghe - Viết: Cóc kiện Trời.Các từ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ?Câu 2. Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á.Câu 3. Điền vào chỗ trống.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn