CƠ QUAN SINH DỤC NAM

Bình chọn:
4 trên 17 phiếu
  • Câu 1 trang 189 sgk sinh lớp 8

    Câu 1 trang 189 sgk sinh lớp 8

    Câu 1: Chọn chức năng thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c...) điền vào ô trống ứng với mỗi bộ phận của cơ quan sinh dục nam ở cột bên trái (kí hiệu bằng 1, 1, 3...) ở bảng 60,