Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bình chọn:
4.8 trên 89 phiếu
 • Bài 1,2,3 trang 9 SGK Sinh 11

  Bài 1,2,3 trang 9 SGK Sinh 11

  Bài 1: Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng? Bài 2: Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây? Bài 3: Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?

 • Bài 1,2,3 trang 19 SGK Sinh 11

  Bài 1,2,3 trang 19 SGK Sinh 11

  Bài 1:Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng? Bài 2: Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn ? Bài 3:Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của khí khổng?

 • Bài 1,2 trang 24 SGK Sinh 11

  Bài 1,2 trang 24 SGK Sinh 11

  Bài 1: Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loại cây trồng ? Bài 2: Hãy liên hệ với thực tế, nêu một số biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các chất khoáng ở trong đất từ đạm không tan thành dạng hòa tan dễ hấp thụ đối với cây?

 • Bài 1,2,3 trang 27 SGK Sinh11

  Bài 1,2,3 trang 27 SGK Sinh11

  Bài 1: Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được ? Bài 2: Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử Nitrat? Bài 3: Thực vật đã thích nghi như thế nào để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc?

 • Bài 1,2,3 trang 31 SGK Sinh 11

  Bài 1,2,3 trang 31 SGK Sinh 11

  Bài 1: Nêu các dạng ni tơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được? Bài 2: Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng của thực vật? Bài 3: Thế nào là bón phân hợp lí và tác dụng của biện pháp đó đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường?

 • Bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11

  Bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11

  Bài 1: Quang hợp ở thực vật là gì? Bài 2. Viết phương trình quang hợp tổng quát? Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất ? Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp? Nêu thành phần của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh và chức năng của chúng? Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là? Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng

 • Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 SGK Sinh 11

  Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 SGK Sinh 11

  Bài 1:Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp? Bài 2:Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu? Bài 3: Sản phẩm của pha sáng là gì? Bài 4: Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

 • Bài 1,2,3,4 trang 47 SGK Sinh 11

  Bài 1,2,3,4 trang 47 SGK Sinh 11

  Câu 1: Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào? Câu 2: Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp? Câu 3: Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ? Câu 4: Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp?

 • Câu 1,2,3 trang 50 SGK Sinh học 11

  Câu 1,2,3 trang 50 SGK Sinh học 11

  Câu 1:Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất thực vật? Câu 2:Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế ? Câu 3: Nêu các biện phấp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp.

 • Bài 1,2,3 trang 50 SGK Sinh 11

  Bài 1,2,3 trang 50 SGK Sinh 11

  Câu 1: Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật ? Vì sao ? Câu 2: Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế? Câu 3: Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển của quang hợp?

 • Bài 1,2,3,4 trang 55 SGK Sinh 11

  Bài 1,2,3,4 trang 55 SGK Sinh 11

  Câu 1: Hô hấp ở cây xanh là gì? Câu 2: Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí? Câu 3: Trong những trường hợp nào thì diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ? Câu 4: Hãy khái quát về ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?

 • Câu 1 trang 55 SGK Sinh học 11

  Câu 1 trang 55 SGK Sinh học 11

  Hô hấp ở cây xanh là gì?

 • Câu 2 trang 55 SGK Sinh học 11

  Câu 2 trang 55 SGK Sinh học 11

  Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

 • Câu 3 trang 55 SGK Sinh học 11

  Câu 3 trang 55 SGK Sinh học 11

  Trong những trường hợp nào thì diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ?

 • Câu 4 trang 55 SGK Sinh học 11

  Câu 4 trang 55 SGK Sinh học 11

  Hãy khái quát những ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?

 • Thu hoạch thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

  Thu hoạch thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

  Thu hoạch...

 • Báo cáo thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

  Báo cáo thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

  Báo cáo thực hành...

 • Bài 1,2,3,4,5,6 trang 75,76 SGK Sinh 11

  Bài 1,2,3,4,5,6 trang 75,76 SGK Sinh 11

  Câu 1. Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn? Câu 2. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và đa bào có tổ chức thấp (ví dụ thủy tức) được thực hiện như thế nào? Câu 3. Nếu bắt giun đất để lên mặt đất khô ráo, giun sẽ bị nhanh chết. Tại sao?

Bài viết được xem nhiều nhất