1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu
 • Bài 1, 2, 3 trang 3 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3 trang 3 sgk toán 2

  Bài 1. a) Nếu tiếp các số có một chữ số. Bài 2. Nêu tiếp các số có hai chữ số. Bài 3. Viết số liền sau của 39;

 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 sgk toán 2

  Bài 1. Viết (theo mẫu). Bài 2. Viết các số 57, 98, 61, 74, 47 theo mẫu. Bài 3. Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm. Bài 4. Viết các số 33, 54, 45, 28.

 • Bài 1, 2, 3 trang 5 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3 trang 5 sgk toán 2

  Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu). Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu). Bài 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 12 xe đạp, buổi chiều bán được 20 xe đạp. Hỏi hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp?

 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 sgk toán 2

  Bài 1. Tính. Bài 2. Tính nhẩm. Bài 3. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là. Bài 4. Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện?

 • Bài 1, 2, 3 trang 7 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3 trang 7 sgk toán 2

  Bài 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi. Bài 2. Tính. Bài 3. Không dùng thuớc đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 8 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 8 sgk toán 2

  Bài 1.b) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1dm. Bài 2. a) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm. Bài 4. Diền cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp:

 • Bài 1, 2, 3 trang 9 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3 trang 9 sgk toán 2

  Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu). Bài 2. Đặt tính rồi tính (theo mẫu). Bài 3. Một sợi dây dài 8dm, cắt đi một đoạn dài 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề-xi-mét?

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 sgk toán 2

  Bài 1. Viết các số; Bài 2. Viết; Bài 3. Đặt tính rồi tính; Bài 4. Lớp 2A có 18 học sinh đang tập hát

 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 sgk toán 2

  Bài 1. Tính. Bài 2. Tính nhẩm. Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết sô bị trừ và sô' trừ lần luợt là. Bài 4. Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ? Bài 5. Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng :

 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 sgk toán 2

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 sgk toán 2

  Bài 1. Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu; Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 3. Tính; Bài 4. Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam.

Bài viết được xem nhiều nhất