• Bài 1, 2, 3 trang 104 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 104 sgk sinh học 7

  Câu 1: Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép.Câu 2: Trình bày cấu tạo ngoài của cố chép thích nghi với đời sống ở nước.Câu 3: Vì sao sô lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá chép lên đến hàng vạn? Ý nghĩa?

 • Bài 1, 2 trang 109 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2 trang 109 sgk sinh học 7

  Câu 1: Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước.Câu 2*: Hãy tìm hiểu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm ở hình 33.4 trang 109 SGK và hãy thử đặt tên cho thí nghiệm.

 • Bài 1, 2, 3 trang 112 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 112 sgk sinh học 7

  Câu 1: Nêu ví dụ về sự ảnh hưởng của điều kiện sông đến cấu tạo và tập tính của cá. Câu 2: Nêu đặc điếm quan trọng nhất để phân biệt Cá sụn với Cá xương. Câu 3: Vai trò của cá trong đời sống con người.

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 115 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 115 sgk sinh học 7

  Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với dời sống ở nước? Câu 2: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài chứng tỏ ếch cũng thích nghi với đời sống ở cạn?

 • Bài 1, 2, 3 trang 122 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 122 sgk sinh học 7

  Câu 1: Hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau.Câu 2: Nêu vai trò của lưỡng cư đối với con người.Câu 3: Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bố sung cho hoạt động của chim về ban ngày?

 • Bài 1, 2 trang 126 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2 trang 126 sgk sinh học 7

  Câu 1: Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn so với ếch đồng.Câu 2: Miêu tả thứ tự các động tác của than và đuôi khi thằn lằn

 • Bài 1, 2, 3 trang 129 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 129 sgk sinh học 7

  Câu 1: So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch. Câu 2: Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo bên trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn. Câu 3: Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.

 • Bài 1, 2 trang 133 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2 trang 133 sgk sinh học 7

  Câu 1: Nêu môi trường sống của từng đại diện của bộ Bò sát thường gặp. Câu 2: Nêu đặc điểm chung của Bò sát.

 • Bài 1, 2, 3 trang 137 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 137 sgk sinh học 7

  Câu 1: Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.Câu 2: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay.Câu 3: So sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn.

 • Bài 1, 2 trang 142 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2 trang 142 sgk sinh học 7

  Câu 1: Trình bày dặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay. Câu 2: So sánh những điểm sai khác về cấu tạo trong của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau. Nêu ý nghĩa của sai khác đó.

 • Bài 1, 2, 3 trang 146 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 146 sgk sinh học 7

  Câu 1: Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú.Câu 2: Đặc điểm chung của lớp Chim?Câu 3: Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người.

 • Bài 1, 2, trang 155 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, trang 155 sgk sinh học 7

  Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo của hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện lớp Thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp động vật có xương sống đã học. Câu 2: Hãy nêu tác dụng của cơ hoành qua mô hình thí nghiệm ở hình 47.5 trang 155 SGK.

 • Bài 1, 2 trang 158 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2 trang 158 sgk sinh học 7

  Câu 1: Phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính “bú” sữa của con sơ sinh.Câu 2: Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của thú mỏ vịt và kanguru thích nghi với đời sống của chúng.

 • Bài 1, 2 trang 161 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2 trang 161 sgk sinh học 7

  Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sông bay.Câu 2: Trình bày đặc điểm Gấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống trong nước.

 • Bài 1, 2, 3 trang 165 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 165 sgk sinh học 7

  Câu 1: Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và ăn thịt.Câu 2: Trình bày đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với đời sông đào hang trong đất.Câu 3: Nêu tập tính bắt mồi của những đại diện của ba bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm. Ăn thịt.

 • Bài 1, 2, 3 trang 169 sgk sinh học 7

  Bài 1, 2, 3 trang 169 sgk sinh học 7

  Câu 1: Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc. Phân biệt thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ. Câu 2: So sánh đặc điếm cấu tạo và tập tính của khỉ hình người với khỉ và vượn. Câu 3: Hãy minh họa bằng những ví dụ cụ thể về vai trò của Thú.

Bài viết được xem nhiều nhất