Chuẩn bị bài thực hành

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Kính hiển vi quang học có vật kính X 10 và X 40, thị kính x 10 hoặc x 15.

- Kính hiển vi quang học có vật kính X 10 và X 40, thị kính x 10 hoặc x 15.
- Tiêu bản cố định lát cắt dọc rễ hành hoặc các tiêu bản tạm thời.

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan