Chính tả Vì sao cá không biết nói


Chính tả Vì sao cá không biết nói.Điền vào chỗ trống:

Điền vào chỗ trống:

a. "r” hoặc “d”:

“Lời ve kim da diết

Xe sợi chỉ âm thanh

Khâu những đường rạo rực

Vào nền mây trong xanh”.

b.“ưt” hoặc “ưc”:

“Mới vừa nắng quái                          “Cây cối trong vườn

Sân hãy rực vàng                             Rủ nhau thức dậy

Bỗng chiều sẫm lại                           Đêm như loãng ra

Mờ mịt sương giăng”                        Trong mùi hoa ấy”.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan