Chính tả: Quê hương ruột thịt trang 78 SGK Tiếng Việt tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

1 Nghe - Viết : QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài chính tả : Trong bài chính tả có các chữ viết hoa là : Quê (trong đầu bài).

1 Nghe - Viết : QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT
Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài chính tả :
• Trong bài chính tả có các chữ viết hoa là : Quê (trong đầu bài), Chị Sứ, Chính và tên tác giả Anh Đức.
• Các chữ này phải viết hoa vì hoặc là đứng ở đầu câu hoặc là chỉ tên riêng của người như: Sứ, Anh Đức.
2.  Tìm 3 từ chứa tiếng có vần oai, 3 từ có vần oay.
• Vần oai : củ khoai, loài người, khoan khoái
• Vần oay : ngoáy tai, hí hoáy, loay hoay

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan