Chính tả: Người lính dũng cảm


1. Nghe - viết : NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM (trích) 2. Điền vào chỗ trống : a) n hay I ? Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng.

1. Nghe - viết : NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM (trích)
2. Điền vào chỗ trống :
a) n hay I ?
Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng.
Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.
b) en hay eng ?
• Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
• Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
3. Chép vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Trả lời:


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan