Chính tả: Luật bảo vệ môi trường trang 104 sgk Tiếng Việt lớp 5


bài 1 nghe viết bài 2 ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu bài 3 thi tìm nhanh?

CHÍNH  TẢ              Luật Bảo vệ môi trường

Bài tập 1. NGHE – VIẾT

-  Đúng chính tả trình bày đúng một đoạn trong Luật bảo vệ môi trường.

-  Chú ý viết đúng chính tả những chữ viết hoa, những chữ dễ viết sai (phòng ngừa, ứng phó, suy thoái...)

II. LUYỆN TẬP

Bài tập 2. Học sinh tự làm

a)   Mẫu: thích lắm / nắm cơm

b)  Mẫu : trăn trở / ánh trăng

Bài tập 3

Từ láy âm đầu n: na ná, nai nịt, nài nỉ, năn nỉ, nao nao, náo nức, nắc nẻ, nỏm, năng nổ, nao núng, nỉ non, nằng nặc, nôn nao, nết na, nặng nề, ức nở, nấn ná, nõn nà, nâng niu, nơm nớp, nể nang,...

Từ gợi tả âm thanh có âm cuối là ng: loong coong, boong boong, loảng ỉng, leng keng, sang sảng, đùng đoàng, ăng ẳng, thùng thùng,...