Chính tả Kho báu


Câu 1. Điền “ua” hoặc “uơ” vào chỗ trống:Câu 2. Điền vào chỗ trống:

Câu 1. Điền “ua” hoặc “uơ” vào chỗ trống:

-     voi huơ vòi, mùa màng

-     thuở nhỏ, chanh chua

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a.“l” hoặc “n”:

“ơn trời mưa nắng phải thì,

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

Công lênh chẳng quản bao lâu,

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu”.

b.“ên” hoặc “ênh”:

-      “Cái gì cao lớn lênh khênh,

Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra.

-      “Tò vò mà nuôi con nhện,

Đến khi nó lớn, nó quện nhau đi.

Tò vò ngồi khóc tỉ ti,

Nhện ơi nhện hỡi, nhện đi đằng nào”.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan