Chính tả: Hành trình của bầy ong trang 125 sgk Tiếng Việt lớp 5


bài 1: nhớ viết bài 2 tìm các từ ngữ có chứa vần ghi vào trong bảng bài 3 điền vào ô trống

Chính tả : Hành trình của bầy ong

Bài tập 1  NHỚ - VIẾT

-  Đúng chính tả, trình bày đúng 2 khổ thơ cuối bài thơ Hành trình của bầy ong.

-  Chú ý viết đúng những chữ các em dễ viết sai chính tả (rong ruổi, rù rì, nôi liền, lặng thầm..). 

Luyện tập

Bài tập 2:

 a)

Củ sâm

Sương giá, sương mù, sương muối

Say sưa, cây sưa

Siêu nước, cao siêu, siêu âm, siêu sao

Xâm nhập, xâm lược

Xương cá, xương xương

Ngày xưa, xưa kia, xa xưa, cổ xưa

Xiêu vẹo, xiêu long, lieu xiêu, nhà xiêu

b)

Rét buốt, con chuột

Xanh mướt, mượt mà

Tiết kiệm, chiết cành, chì chiết

Buộc tóc, cuốc đất

Bắt chước, thước đo..

Xanh biếc, quặng biếc

 Bài tập 3

 

Câu a: Dàn bò vàng trên đổng cỏ xanh xanh

Gặm cỏ hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại Câu b: Sột soạt gió trêu tà áo biếc