Chính tả Đường đi Sa Pa


Câu 1. Nhớ-viết Đường đi Sa Pa.Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng với mỗi ô trống sau:Câu 3. Tìm những tiếng ứng với mỗi ô trống sau.

Câu 1. Nhớ-viết Đường đi Sa Pa

Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng với mỗi ô trống sau:

 

a

ong

ông

ưa

r

M: ra

 rong (rêu)

  (nhà) rông

 

   d

M: da

 dong (dỏng)

 dông (bão)

dưa hấu

   gi

M: gia

Giong (buồm)

 (cơn)(giông)

 

v

M: va

 vong (quốc)

 (Cây) vông

 

Chú thích: vong quốc là mất nước (đất nước bị xâm chiếm)
Câu 3. Tìm những tiếng ứng với mỗi ô trống sau:

a) Tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi:

Hồ nước ngọt lớn nhất thế giới là hồ Thượng ở giữa Ca-na-đa và Mĩ. Nó rộng trên 80.000 kj-lô-mét vuông.

Trung Quốc là nước có biên giới chung với nhiều nước nhất - 13 nước. Biên giới của nước này dài 23840 ki-lô-mét.

b) Tiếng bắt đầu bằng V, d hay gi:

-  Ở thư viện quốc gia Luân Đôn hiện nay còn lưu giữ một cuốn sách nặng hơn 100 ki-lô-gam. Cuốn sách có bìa làm bằng vàng và đá quý. Bên trong có 50 chữ cũng làm bằng vàng.

- Gần ba phần tư Trái đất được biển bao phủ. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất bao phủ gần nửa thế giới.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay