Chính tả: cuộc họp của chữ viết


1. Tập chép : MÙA THU CỦA EM (toàn bài), 2. Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống :a) Sóng vỗ oàm oạp.b) Mèo ngoạm miếng thịt.c) Đừng nhai nhồm nhoàm.

1. Tập chép : MÙA THU CỦA EM (toàn bài)
2. Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống :
a) Sóng vỗ oàm oạp.
b) Mèo ngoạm miếng thịt.
c) Đừng nhai nhồm nhoàm.
3. Tìm các từ :
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :
- Giữ chặt trong lòng bàn tay -» nắm
- Rất nhiều -» lắm
Gạo dẻo để thổi xôi, làm bánh -> nếp 
b) Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau :
- Loại nhạc cụ thổi -> kèn
- Vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu -> kẻng
- Vật đựng cơm cho mỗi người ăn trong bữa ăn -> chén

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay