Chính tả: cô giáo tí hon


1. Nghe - viết : CÔ GIÁO TÍ HON (Trích)- Tìm tên riêng trong bài chính tả. Trong bài chính tả chỉ có một tên riêng là Bé.

1. Nghe - viết : CÔ GIÁO TÍ HON (Trích)
- Tìm tên riêng trong bài chính tả :
• Trong bài chính tả chỉ có một tên riêng là Bé.
2. Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :
a) xét, sét : xét hỏi, xem xét; sét gỉ, sấm sét xào nấu, sào : xào nấu, xào xáo; sào ruộng, cây sào xinh, sinh : xinh đẹp, tươi xinh; học sinh, sinh đẻ
b) gắn, gắng : gắn bó, hàn gắn; gắng sức, cố gắng
nặn, nặng : nặn tượng, bóp nặn; nặng nhọc, việc nặng khăn, khăng : khăn áo, đội khăn; khăng khăng, chơi khăng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay