Chính tả: cô giáo tí hon


1. Nghe - viết : CÔ GIÁO TÍ HON (Trích)- Tìm tên riêng trong bài chính tả. Trong bài chính tả chỉ có một tên riêng là Bé.

1. Nghe - viết : CÔ GIÁO TÍ HON (Trích)
- Tìm tên riêng trong bài chính tả :
• Trong bài chính tả chỉ có một tên riêng là Bé.
2. Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :
a) xét, sét : xét hỏi, xem xét; sét gỉ, sấm sét xào nấu, sào : xào nấu, xào xáo; sào ruộng, cây sào xinh, sinh : xinh đẹp, tươi xinh; học sinh, sinh đẻ
b) gắn, gắng : gắn bó, hàn gắn; gắng sức, cố gắng
nặn, nặng : nặn tượng, bóp nặn; nặng nhọc, việc nặng khăn, khăng : khăn áo, đội khăn; khăng khăng, chơi khăng.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan