Chính tả buổi học thể dục


Câu 1. Nghe - Viết : Buổi học thể dục (trích).Câu 2. Viết lại tên các bạn trong bài tập đọc :Câu 3. Điền vào chỗ trống.

Câu 1. Nghe - Viết : Buổi học thể dục (trích)

Câu 2. Viết lại tên các bạn trong bài tập đọc :

- Tên các bạn học sinh : Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li

Câu 3. Điền vào chỗ trống :

a)    s hay X ?

nhảy xa, nhảy sào, sới vật

b)    in hay inh ?

điền kinh, truyền tin, thể dục thể hình

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan