Chính tả bài thư gửi bà


1. Nghe - Viết : QUÊ HƯƠNG (3 khổ đầu) Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa. Trả lời : Chữ Quê trong đầu bài và các chữ ở đầu mỗi câu thơ đều phải viết hoa.

1. Nghe - Viết : QUÊ HƯƠNG (3 khổ đầu)
Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa.
Trả lời : Chữ Quê trong đầu bài và các chữ ở đầu mỗi câu thơ đều phải viết hoa.
2. Điền vào chỗ trống et hay oet:
Em bé toét miệng cười, mùi khét, cưa xoèn xoẹt, xem xét.
3. Viết lời giải các câu đố :
a) Để nguyên ai cũng lặc lè
Bỏ nặng thêm sắc, ngày hè chói chang.
• Đó là các chữ nặng và nắng.
Có sắc - mọc ở xa gần

Có huyền - vuốt thẳng áo quần cho em
• Đó là các chữ lá và là (ủi)
b) Để nguyên giữa đầu và mình
Đổi sang dấu ngã sẽ thành bữa ngon.
• Đó là các chữ cổ và cỗ.
Không dấu - trời rét nằm cong
Thêm huyền - bay lả trên đồng quê ta Có hỏi - xanh tươi mượt mà
Trâu bò vui gặm nhẩn nha từng đàn.
Đó là các chữ: co, cò và cỏ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay