Chính tả bài Nhà rông ở Tây Nguyên trang 128 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

1. Nghe - Viết : NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN (trích) 2. Điền ưi hay ươi ? khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm

Câu 1. Nghe - Viết : NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN (trích)

Câu 2. Điền ưi hay ươi ?

- khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm
- mát rượi, gửi thư, tưới cây 
Tìm các tiếng có thể ghép với :

a) - xâu : xâu chuỗi, xâu xé, xâu kim, xâu bánh, ...
    - sâu : sâu sắc, nông sâu, sâu xa, chim sâu, sâu bọ, ...
    - xẻ : mổ xẻ, xẻ gỗ, xẻ rãnh, thợ xẻ, cưa xẻ, ...
    - sẻ : chim sẻ, san sẻ, chia sẻ, sẻ cơm nhường áo, ...

b) - bật : bật lửa, bật cười, tất bật, bật đèn, lật bật, ...
    - bậc : bậc thềm, bậc cửa, bậc thang, thứ bậc, bậc nhất, ...
    - nhất : nhất hạng, thứ nhất, đẹp nhất, xấu nhất, dài nhất, duy nhất, hợp nhất, thống nhất, nhất trí, ...
    - nhấc : nhấc bổng, nhấc lên, nhấc chân, ...

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan