Chính tả bài hũ bạc của người cha


1. Nghe - Viết : HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA (trích) 2. Điền ui hay uôi - mũi dao, con muỗi - hạt muối, múi bưởi

1. Nghe - Viết : HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA (trích)
2. Điền ui hay uôi - mũi dao, con muỗi - hạt muối, múi bưởi
- núi lửa, nuôi nấng - tuổi trẻ, tủi thân
3. Tìm các từ :
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :
- Còn lại một chút do quên-» sót
- Món ăn bằng gạo nếp đồ chín -» xôi
- Trái nghĩa với tối -» sáng
b) Chứa tiếng có vần ấc hay ất, có nghĩa như sau :
- Chất lỏng, ngọt màu vàng óng do ong làm ra -> mật ong
- Vị trí trên hết trong xếp hạng —> nhất
- Một loại quả chín, ruột đỏ, dùng thổi xôi -> gấc

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2008er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2008.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2008.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2008.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan