Chính tả bài hũ bạc của người cha


1. Nghe - Viết : HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA (trích) 2. Điền ui hay uôi - mũi dao, con muỗi - hạt muối, múi bưởi

1. Nghe - Viết : HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA (trích)
2. Điền ui hay uôi - mũi dao, con muỗi - hạt muối, múi bưởi
- núi lửa, nuôi nấng - tuổi trẻ, tủi thân
3. Tìm các từ :
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :
- Còn lại một chút do quên-» sót
- Món ăn bằng gạo nếp đồ chín -» xôi
- Trái nghĩa với tối -» sáng
b) Chứa tiếng có vần ấc hay ất, có nghĩa như sau :
- Chất lỏng, ngọt màu vàng óng do ong làm ra -> mật ong
- Vị trí trên hết trong xếp hạng —> nhất
- Một loại quả chín, ruột đỏ, dùng thổi xôi -> gấc

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay