Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 17:03:30

Chính tả bài cửa Tùng


1. Nghe - Viết : VÀM CỎ ĐÔNG - Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ? Trả lời : Các chữ Vàm cỏ Đông đều phải viết hoa vì đó là tên riêng.

1. Nghe - Viết : VÀM CỎ ĐÔNG
- Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ?
Trả lời : Các chữ Vàm cỏ Đông đều phải viết hoa vì đó là tên riêng. Các chữ đứng ở đầu mỗi câu thơ đều phải viết hoa. Nếu có ghi tên tác giả thì cũng phải viết hoa.
2. Điền vào chỗ trống it hay uyt ?
huýt sáo, hít thở, suýt ngã, đứng sít vào nhau
3. Tìm các từ có thể ghép với các tiếng sau :
a) - rá : rổ rá, rá gạo, rá rau, rá đỗ, đan rá, rá tre, nan rá, cạp rá,...
- giá : giá cả, giá hàng hoá, giá áo, giá rét, buốt giá, giá đỗ...
- rụng : rơi rụng, rụng rời, rụng xuống, ...
- dụng : sử dụng, vô dụng, hữu dụng, dụng cụ, đắc dụng, ...
b) - vẽ : vẽ vời, vẽ chuyện, vẽ tranh, tập vẽ, bút vẽ, mực vẽ, giá vẽ,...
- vẻ : vui vẻ, dáng vẻ, vẻ mặt, vẻ vang, ...
- nghĩ : nghĩ ngợi, suy nghĩ, ngẫm nghĩ, ý nghĩ, ...
- nghỉ : nghỉ ngơi, ngày nghỉ, kì nghỉ, nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ giải lao, nghỉ xả hơi, nghỉ mệt, nghỉ hưu, nghỉ việc ...

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay