Chính tả bài Buổi học thể dục trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Câu 1. Nghe - Viết : Buổi học thể dục (trích).Câu 2. Viết lại tên các bạn trong bài tập đọc :Câu 3. Điền vào chỗ trống.

Câu 1. Nghe - Viết : Buổi học thể dục (trích)

Câu 2. Viết lại tên các bạn trong bài tập đọc :

- Tên các bạn học sinh : Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li

Câu 3. Điền vào chỗ trống :

a) s hay X ?

nhảy xa, nhảy sào, sới vật

b) in hay inh ?

điền kinh, truyền tin, thể dục thể hình

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan