Chia số đo thời gian cho một số

Bình chọn:
4.4 trên 211 phiếu