Chia số đo thời gian cho một số

Bình chọn:
4.7 trên 115 phiếu