Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Bình chọn:
4.6 trên 39 phiếu